Prof.dr hab.n.med. Marek Kawecki specjalista chirurgAbsolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie Kierownik Katedry RatownictwaMedycznego i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. 30 lat pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacji ŚląskiegoUniwersytetu Medycznego w Katowicach zajmując się chirurgią nowotworów, przewodupokarmowego, proktologią i przeszczepianiem nerek, wieloletni kierownik wojewódzkiej poradniproktologicznej w Katowicach. 17 lat poświecił leczeniu chorych oparzonych i z ranami przewlekłymiw Centrum Leczenia Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich, stosując nowatorskie metodyterapeutyczne z zakresu chirurgii, medycyny fizykalnej i biotechnologii. Odbył staże specjalizacyjne zzakresu proktologii w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austrii, Niemczech, we Włoszech, także z zakresu chirurgii oparzeń w Niemczech, USA. Prywatny Gabinet Proktologiczny od 1989 roku, wlatach 1993-2002 Prezes Zarządu i Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o profiluchirurgicznym. Rozprawa doktorska i habilitacyjna z zakresu proktologii. Opublikował 191 pracnaukowych w recenzowanych czasopismach, w tym 38 za granicą, współredaktor 3 dzieł zwartych (podręczników ). Współautor 392 doniesień na zjazdach naukowych krajowych i 118 za granicą.Aktualnie Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki

30 maja 2022

Edukacja

 

  • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Górno-śląska Wyższa Szkoła Handlowa

  • Ukończone studia z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia

 

Specjalizacje

 

  • Chirurgia ogólna

 

Staże

 

  • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Śląskiej Akademii Medycznej im, A Mielęckiego (1977 - 2005 Katowice )

  • Szpital Górniczy w Sosnowcu (1997 - 2006 )

  • Wojewódzka Poradnia Proktologiczna Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, z siedzibą w szpitalu Górniczym w Sosnowcu (1989-1997)

​​​​​​

Leczone choroby

   

  • Hemoroidy

Rejestracja telefoniczna:

+48 691 157 223

Rejestracja on-line: ww.rehabilitacja@gmail.com